Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz

Zobacz najnowsze artykuły dla nauczycieli

Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września

Napisał: Nowelizacja karty nauczyciela

Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle

Napisał: Roman Lorens

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnyc

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD Osoby odpowiedzialne za płace w

Napisał: Artur Klawenek

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i instytucje, niejednokrotnie

Finansowanie zadań oświatowych Komentarz W

Napisał: Mateusz Pilich

Finansowanie zadań oświatowych Komentarz W komentarzu autorzy omówili istotne zagadnienia dotyczące dotowania polskiej oświaty – zarówno publicznej, jak i niepublicznej, w tym: utrzymanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek ze środków publicznych, finansowanie nieodpła

System wynagradzania nauczycieli Lisowski W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania

Napisał: Krzysztof Lisowski

System wynagradzania nauczycieli Lisowski W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów pr