Finansowanie zadań oświatowych Komentarz

Zobacz więcej o artykule

Finansowanie zadań oświatowych Komentarz W komentarzu autorzy

Napisał: Mateusz Pilich

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju Podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w sposób praktyczny, posługując się wieloma przykładami, opisuje procedury rozwiązania i likwidacji spółek. W publikacji, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów spółek, omówiono m.in.:
przyczyny rozwiązania spółki,
czynności likwidacyjne na różnych etapach likwidacji,
obowiązki i odpowiedzialność likwidatorów,
prowadzenie spółki w trakcie likwidacji,
rozliczenia ze wspólnikami,
formularze i wnioski składane do KRS,
przypadki rozwiązania spółki bez likwidacji.
Autor wskazuje również na obowiązki podatkowe, które powstają w związku z likwidacją spółki, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, opodatkowanie wspólników.

Dodatkowo w książce zamieszczone zostały wzory i przykłady przydatnych w procesie likwidacyjnym dokumentów – także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Finansowanie zadań oświatowych Komentarz W komentarzu autorzy omówili istotne zagadnienia dotyczące dotowania polskiej oświaty – zarówno publicznej, jak i niepublicznej, w tym:
utrzymanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek ze środków publicznych,
finansowanie nieodpłatnych Podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
wsparcie z budżetu państwa lokalnych i regionalnych programów edukacyjnych oraz pomocy socjalnej i motywacyjnej dla uczniów.
Czytelnik znajdzie liczne odniesienia do doktryny i judykatury, a także odwołania do konkretnych problemów praktycznych wraz z propozycją ich rozwiązań.
Publikacja zainteresuje osoby i organy prowadzące szkoły, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej, a także sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami prawno-oświatowymi. Będzie przydatna również dla służb finansowo-księgowych.