Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz

Zobacz więcej o artykule

Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz Komentarz w praktyczny sposób

Napisał: Amelia Daszkiewicz

Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:
spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;
spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej;
spółki cywilnej;
jednoosobowej działalności gospodarczej.
W przypadku likwidacji działalności gospodarczej należy pamiętać, aby działać zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa. Obowiązki likwidacyjne wynikają bowiem z różnych regulacji prawnych. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie likwidacji postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

Zalety publikacji:
Jedyne na rynku opracowanie łączące praktyczne wyjaśnienia i konkretne wskazówki postępowania w razie likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych.
Autorzy w zwięzły, przystępny i uporządkowany sposób omawiają zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe.
Publikacja jest swoistą mapą drogową dla biur rachunkowych, księgowych i doradców podatkowych.
Cenne wskazówki odnajdą w niej również przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także kierownicy w jednostkach organizacyjnych oraz menadżerowie zatrudnieni w spółkach i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz Komentarz w praktyczny sposób wyjaśnia przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym poprzez wskazanie ich właściwej interpretacji. Przedstawiono w nim różnice i podobieństwa w stosunku do poprzednich regulacji, dokonano oceny nowych rozwiązań oraz poruszono wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce stosowania przepisów ustawy. Publikacja uwzględnia praktykę orzeczniczą sądów UE, w tym omawia kwestie z zakresu pomocy publicznej.