Komunikowanie w oświacie

Zobacz więcej o artykule

Komunikowanie w oświacie

Napisał: Małgorzata Dutka Mucha

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:
- dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,
- przyczyny powstawania nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek,
- różnice między nadzorem właścicielskim a nadzorem korporacyjnym,
- zasady i cele nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez gminy,
- obowiązki i uprawnienia rad nadzorczych w kontekście nadzoru właścicielskiego,
- przedmiot indywidualnej kontroli wspólnika oraz rozwiązania instytucjonalne i proceduralne w tym zakresie.

Książka została przygotowana z myślą o pracownikach urzędów odpowiedzialnych za nadzór właścicielski oraz o pracownikach spółek komunalnych. Z ksiązki dowiesz się:
Jakie zadania i w jakim czasie powinna wykonać jednostka samorządu terytorialnego wobec spółki komunalnej, której jest udziałowcem?
Na jakich zasadach prowadzona jest kontrola i monitoring działalności spółki?
W jaki sposób nadzór właścicielski powinien zapobiegać korupcji i niedozwolonym praktykom ograniczającym konkurencję? Komunikowanie w oświacie W publikacji syntetycznie omówiono problematykę komunikowania się podmiotów systemu oświaty począwszy od komunikacji wewnątrzszkolnej, a kończąc na komunikacji organów zewnętrznych szkoły. Oryginalne omówienie zagadnień języka komunikacji, jego funkcji w planowaniu, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć podejmowanych w systemie oświaty umocowanych w prawie – przedstawione w opracowaniu – pomoże czytelnikowi w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami systemu, wymianę informacji, a nawet wypracowanie własnych form i sposobów komunikacji aż po wspólne rozwiązywanie problemów. W poradniku szczególną uwagę zwrócono m.in. na takie zagad­nienia, jak:
umiejętność skutecznego porozumiewania się dyrektora z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
kanony przekazu informacji powszechnej i urzędowej; znaczenie wystąpień publicznych;
nowoczesny model komunikacji poziomej i pionowej w oświacie.
Autorzy przywiązują także dużą wagę do konieczności ciągłego budowania wzajemnych relacji między podmiotami oświaty w procesie zarządzania.