Klasyfikacja środków trwałych 2020 ze stawkami

Zobacz więcej o artykule

Klasyfikacja środków trwałych 2020 ze stawkami Ksiązka skierowana do wszystkich

Napisał: Korczyn

Publikacja nie jest ani typowym komentarzem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani zwykłym zbiorem wzorów pism. Jest ona dziełem praktyków adresowanym w szczególności do praktyków. Autorki prezentują w niej swoje doświadczenia dotyczące zasad funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na co dzień, w tym reguły, których nie można wyczytać bezpośrednio z przepisów prawa. W siódmej edycji książki uwzględniono zmiany prawne wprowadzone od czasu poprzedniego wydania, a w szczególności zmiany wynikające z nowego prawa upadłościowego oraz aktualnych zasad rejestracji (zmian w zakresie rejestracji) dokonywanych w rejestrze przedsiębiorców w KRS. Z uwagi na to, iż książka ma służyć w szczególności praktykom, jest ona ilustrowana bogatym zbiorem aktualnych wzorów. Klasyfikacja środków trwałych 2020 ze stawkami Ksiązka skierowana do wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także do innych jednostek organizacyjnych prowadzących ewidencję środków trwałych i księgowość rachunkową majątku trwałego z jego amortyzacją (umorzeniem).

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 roku.
W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach rachunkowych i organach kontroli.