Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem

Zobacz więcej o artykule

Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem

Napisał: Marcin Śledzikowski

W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu danego dokumentu i nie narazić się na kary. Na CD dołączonym do książki znajdują się m.in. wzory dokumentów potrzebnych na zgromadzenie wspólników – zaproszeń, uchwał, protokołów. W publikacji zawarliśmy także wzory dokumentów wewnętrznych (np. regulamin zarządu, książka kontroli), umów cywilnoprawnych, pism sądowych oraz z zakresu prawa pracy. Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika – niezależnie od przyczyn – zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym. Każdy przypadek wystąpienia wspólnika ze spółki warto przeanalizować indywidualnie, ponieważ następstwa tego zdarzenia nie zawsze będą takie same. W publikacji omówione zostały różne przypadki wystąpienia wspólnika ze spółki, w tym spółki osobowej, kapitałowej oraz cywilnej wraz ze wskazaniem ich konsekwencji dla spółki i samego występującego wspólnika.
Dodatkowo w książce Wystąpienie wspólnika ze spółki – aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem zamieszczone zostały wzory najbardziej przydatnych dokumentów, w tym m.in. umowy, uchwały, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz zapisy w umowach spółek regulujące określone kwestie.

Spis zawartości suplementu elektronicznego: Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, Wzorzec umowy o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej udostępniony w systemie teleinformatycznym, Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, Wzór pozwu o wyłączenie wspólnika ze spółki osobowej z wyjaśnieniami, Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Wzór pełnomocnictwa do umowy sprzedaży udziałów w spółce z oo (forma z podpisem notarialnie poświadczonym), Wzór umowy sprzedaży udziałów, Wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniony w systemie teleinformatycznym, Wzór zawiadomienia spółki o nabyciu udziałów, Wzór zgody zarządu na sprzedaż udziałów, Wzór wniosku o zezwolenie na sprzedaż udziałów, Pozostałe sposoby wystąpienia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wzór uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, Wzór umowy nabycia udziałów w celu ich umorzenia, Wzór regulacji w umowie spółki przewidującej przymusowe umorzenie udziałów, Wzór uchwały w przedmiocie przymusowego umorzenia udziałów, Wzór regulacji w umowie spółki przewidującej automatyczne umorzenie udziałów, Utrata statusu akcjonariusza w spółce akcyjnej, Wzór regulacji statutu uzależniającej zbycie akcji imiennych od zgody spółki, Wzór umowy sprzedaży akcji imiennych, Wzór wniosku o wpis nabywcy do księgi akcyjnej, Wzór regulacji statutu wprowadzającej dobrowolne oraz przymusowe umorzenie akcji, Wzór uchwały w przedmiocie dobrowolnego umorzenia akcji, Wzór uchwały zarządu w przedmiocie automatycznego umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego, Wzór uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej, Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, Wzór oświadczenia wspólnika spółki cywilnej o wypowiedzeniu udziału w spółce z ważnego powodu, Wzór regulacji umowy spółki cywilnej – modyfikacje prawa wypowiedzenia udziału w spółce.
Spis zawartości suplementu elektronicznego książki Wystąpienie wspólnika ze spółki – aspekty prawno-podatkowe :
Rozdział 1. Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej
Przykłady
Wzorzec umowy o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej udostępniony w systemie teleinformatycznym
Rozdział 2. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
Przykłady
Wzór pozwu o wyłączenie wspólnika ze spółki osobowej z wyjaśnieniami
Rozdział 3. Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Przykłady
Wzór pełnomocnictwa do umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (forma z podpisem notarialnie poświadczonym)
Wzór umowy sprzedaży udziałów
Wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniony w systemie teleinformatycznym
Wzór zawiadomienia spółki o nabyciu udziałów
Wzór zgody zarządu na sprzedaż udziałów
Wzór wniosku o zezwolenie na sprzedaż udziałów
Rozdział 4. Pozostałe sposoby wystąpienia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przykłady
Wzór uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem
Wzór umowy nabycia udziałów w celu ich umorzenia
Wzór regulacji w umowie spółki przewidującej przymusowe umorzenie udziałów
Wzór uchwały w przedmiocie przymusowego umorzenia udziałów
Wzór regulacji w umowie spółki przewidującej automatyczne umorzenie udziałów
Rozdział 5. Utrata statusu akcjonariusza w spółce akcyjnej
Wzór regulacji statutu uzależniającej zbycie akcji imiennych od zgody spółki
Wzór umowy sprzedaży akcji imiennych
Wzór wniosku o wpis nabywcy do księgi akcyjnej
Wzór regulacji statutu wprowadzającej dobrowolne oraz przymusowe umorzenie akcji
Wzór uchwały w przedmiocie dobrowolnego umorzenia akcji
Wzór uchwały zarządu w przedmiocie automatycznego umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego
Wzór uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej
Rozdział 6. Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej
Wzór oświadczenia wspólnika spółki cywilnej o wypowiedzeniu udziału w spółce z ważnego powodu
Wzór regulacji umowy spółki cywilnej – modyfikacje prawa wypowiedzenia udziału w spółce