Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Błoński ponad 300 wzorów pism procesowych

Zobacz więcej o artykule

Wzory pism procesowych w sprawach

Napisał: Michał Błoński

Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane z uwzględnieniem odrębności przekształcenia: ?
spółki osobowej w spółkę kapitałową;
?
spółki kapitałowej w spółkę osobową;
?
spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
?
spółki osobowej w inną spółkę osobową;
?
spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego;
?
przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Przekształcanie spółek jest szansą dla firm na ich rozwój oraz zmianę pozycji na rynku i podniesienie konkurencyjności. Z tego względu instytucja przekształcenia, zapewniająca zachowanie tożsamości podmiotowej w ramach kontynuacji działalności – przy jednoczesnej zmianie formy prawnej – jest dla spółek niezwykle atrakcyjna i coraz powszechniejsza. W przypadku przekształcania spółek należy pamiętać, aby uwzględnić regulacje z różnych dziedzin prawa. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, w jaki sposób w trakcie przekształcenia postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Błoński ponad 300 wzorów pism procesowych Publikacja zawiera około 300 wzorów z zakresu procedury karnej, opatrzonych wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, dotyczące m.in.:
umorzenia i zawieszenia postępowania,
postępowania dowodowego,
środków przymusu,
postępowania odwoławczego.
Drugie wydanie uwzględnia zmiany wynikające z najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 19 lipca 2019 r. W książce uaktualniono wszystkie wzory pism. Z uwagi na ostatnie zmiany dodano m.in.:

wniosek o odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka,
wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym,
wniosek o zaniechanie wezwania świadków,
wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas nieobecności oskarżonego,
wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania online po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.