Prawo budowlane 2020 Beck

Zobacz więcej o artykule

Prawo budowlane 2020

Napisał: Flisek Aneta

W książce znajdziesz wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. Książka Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych z wzorami dokumentów w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice występujące w pewnych kwestiach. W książce:
sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności, sprawy przekraczające zwykłe czynności
odmienności w spółce komandytowo-akcyjnej
zmiany wymogów w umowie i statucie spółki
uchwały zarządu i organu nadzoru sp. z o.o. oraz zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
przebieg zgromadzenia w sp. z o.o.
tryb zwoływania walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej
uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy
przebieg walnego zgromadzenia akcjonariuszy
zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych.
Atutem książki Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych z wzorami dokumentów jest bogaty zbiór wzorów uchwał z komentarzem Autora w najważniejszych w praktyce funkcjonowania spółek sprawach (w tym m.in. w sprawie obsadzenia organów spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, przekształcenia, zmiany umowy spółki, zakończenia bytu spółki, oraz dotyczących spraw wewnętrznych spółki: wynagrodzeń, dywidend, zbycia udziałów, zaciągnięcia zobowiązań itd.). Wzory wszystkich dokumentów w wersji edytowalnej (MS Word) w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym. Prawo budowlane 2020 Beck Stan prawny: 3 kwietnia 2020 roku z podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie 19.09.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471).
Książka zawiera:

Tekst ustawy Prawo budowlane
Indeks rzeczowy
Seria "Twoje Prawo" zawiera:

Boldowanie najnowszych zmian
Przypisy od Redakcji
Czytelne hasła i teksty
Indeks rzeczowy